Wizyta w kancelarii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii Adwokackiej, możliwe jest uzgodnienie dogodnego terminu spotkania również poza godzinami pracy Kancelarii, a w sprawach niecierpiących zwłoki również w dni wolne. Spotkanie w Kancelarii Adwokackiej umawiane jest wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź przy pomocy e-mail.

Postępowania sądowe, zarówno cywilne, karne, jak i administracyjne posiadają wspólną cechę – jest nią etapowość. Pierwszym z formalnych etapów jest przyjęcie przez organy sądowe zgłoszenia, ewentualnie rejestracja postępowania. Wszystkie te czynności są pierwszym z etapów styczności moich Klientów z szeroko rozumianym sądownictwem. W pracy świadczonej na rzecz moich Klientów również sygnalizuję tą etapowość, z tym, że pierwszym z etapów jest zgłoszenie się Klienta do mnie. To pierwszy, bardzo istotny krok na drodze, która widziana oczami Klienta wydaje się skomplikowana, żmudna i złożona. Moim zadaniem jest przez tą drogę przeprowadzić Klienta, w sposób dla Niego najbardziej optymalny. 

Po nawiązaniu kontaktu z moją Kancelarią wszystkie dalsze etapy przejmę do wykonania, nawet mimo wystąpienia skomplikowanych okoliczności, żmudnego analizowania wszystkich szczegółów materiału dowodowego  i złożoności stanów faktycznych. Skontaktowanie się ze mną spowoduje, że cały szereg tych czynności pokonuje jako adwokat w Państwa imieniu, dla Państwa komfortu i w celu uzyskania oczekiwanego efektu.  

Równie istotne jest pierwsze spotkanie w Kancelarii. Moje doświadczenie pokazuje, że przygotowanie się Klientów do tego spotkania przynosi pierwsze realne efekty, na których bazujemy w trakcie dalszej współpracy. Z tego powodu przybliżę wszystkie istotne kwestie związane z pierwszą wizytą w Kancelarii. 

  • Na dobry początek. Jak mogę Państwu pomóc?

Na początku naszej współpracy wiem tyle, ile informacji uzyskam od Państwa. Oczywiście nie jest wymagane, aby osoba spoza środowiska ściśle prawniczego miała wiedzieć, jakie okoliczności dotyczące sprawy przekazać swojemu Adwokatowi na pierwszym spotkaniu. Dlatego, aby uzyskać informacje istotne dla otrzymania najbardziej efektywnego świadczenia pomocy prawnej swojemu Klientowi zapytam o wszystkie kwestie ze sprawą związane, nawet te, które z punktu widzenia mojego Klienta nie mają znaczenia. 

Dla naszej sprawy te najmniej ważne – według Klienta szczegóły, mogą okazać się kluczowe dla pozytywnego zakończenia postępowania. Powiedz, przekaż, omów tyle ile uważasz, że chcesz, a o resztę daj mi szansę zapytać. 

  • Nie musisz wcześniej analizować posiadanej dokumentacji. 

Akta spraw sądowych są w przeważającej części dużą ilością dokumentacji i  załączników, zebraną w kilku, a nawet kilkudziesięciu tomach. Wraz z przedłużającym się postępowaniem sądowym ilości materiału dowodowego przybywa. Jeśli kontaktują się Państwo ze mną na etapie już toczącego się od jakiegoś czasu postępowania, ważne jest dostarczenie na pierwszą wizytę w Kancelarii całości posiadanej dokumentacji, (notatek, zapisów, czy projektów nie wyłączając). Dostarczenie posiadanej dokumentacji umożliwi nam analizę stanu postępowania z punktu widzenia moich Klientów, jednak, w ramach umocowania  mnie jako Adwokata do reprezentowania Państwa w danej sprawie, po pierwszym naszym spotkaniu w kancelarii, udam się do Sądu prowadzącego Państwa postępowanie, by przejrzeć całość akt sprawy, tak aby posiadać dostęp do całości materiału, jakim dysponować będzie Sąd w trakcie wydawania rozstrzygnięcia.

Jeśli nawiązanie przez Państwa kontaktu ze mną jest pierwszą czynnością, jaką podjęli Państwo, aby zainicjować postępowanie sądowe, zabranie na pierwszą wizytę w Kancelarii całej posiadanej dokumentacji również jest odpowiednim zamiarem. Całą przekazaną w trakcie spotkania dokumentację przejrzymy, a następnie wskażę, co ze zgromadzonej dokumentacji powinno znaleźć się w aktach Państwa sprawy. 

  • I co dalej? 

Znam już szczegóły Państwa sprawy. Wiem, co znajduje się w przekazanej podczas spotkania dokumentacji. Pozostaje określenie Państwa oczekiwań, co do tej sprawy i moja ocena, co do tego, co ta sprawa może Państwu przynieść i czego w trakcie jej trwania mogą się Państwo spodziewać. Wszystko to, aby na tak wstępnym etapie Klienci byli świadomi scenariuszy możliwego rozstrzygnięcia ich postępowania. 

  • Pozostańmy w kontakcie!

Nie na wszystkie kwestie związane z pierwszą wizytą w Kancelarii Klient może się przygotować. Bez obaw. Na wszelkie pozostałe pytania nie zadane na spotkaniu i dodatkowe okoliczności, których nie omówiliśmy w trakcie spotkania (jako Twój pełnomocnik postaram się aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi) z przyjemnością odpowiem za pośrednictwem dogodnych Klientowi form komunikacji, lub podczas kolejnego spotkania w Kancelarii – do czego serdecznie zachęcam!